SOGE VIE

Yon pwoteksyon finansye pou fanmi w e pou byen ou posede 

Avantaj

  • Enskripsyon rapid
  • Pa gen egzamen medikal pou kliyan ki poko gen 50 an yo si y ap prete mwens pase 100 000 dola US.
  • Rezo doktè ak laboratwa ki afilye ak Soge Vie
  • Frè egzamen yo sou kont Asirans lan.
  • Pwoteje moun ki gen dwa  kont reklamasyon kreyansye yo.

Karakteristik

  • Yon asirans ki fonksyone nan ka lanmò oubyen enkapasite.
  • Yon kapital k ap diminye.
  • Li kouvri dèt moun ki asire yo.
  • Modalite pou peye a fleksib

Sa pou w fe anvan

Kontakte Soge Asirans nan telefòn sa yo :+(509) 2229-5890 ou +(509) 2815-5890