Skip to main content

Paj akèy sèvis pou konpayi

Dekouvri nouvo pwodwi ak sèvis nou yo

Pwogram Pwomosyon Devlopman Imobilye

PRÈ PPDI LAN se yon prè nou ofri nan kad Pwogram Pwomosyon Devlopman Imobilye ki vize fasilite reyalizasyon pwojè byen imobilye solid ak bon jan kalite pou popilasyon ayisyen an, nan lide amelyorasyion byen vizib, konstriksyon konplèks apatman, bilding pou lokasyon oswa vann imèb ant plizyè moun.

PRÈ PPDI LAN ofri fasilite pou jwenn kredi pou pwomotè imobilye, devlopè imobiliye oswa envestisè imobilye

Aprann plis

Prè Imobilye SOGEBEL

PRÈ IMOBILYE SOGEBEL (PREISO) se yon pwodui finansye ki itilize pou finanse akizisyon ak/oswa konstriksyon bilding rezidansyèl ak komèsyal yo. Li vize tout moun k ap viv ann Ayiti ak nan dyaspora ayisyen an.

Aprann plis
Similatè prè
 
Vizit vityèl (360)

Sièj Sosyal nou an