Transfè pou peyi etranje e transfè k ap sòti nan peyi etranje

Posibilite pou resevwa e/oubyen voye lajan sou kont yon lòt moun

Avantages

 • Yon rezo sikisal enpòtan
 • Yon depatman entènasyonal devwe
 • Gen bank korespondan ki mandate pou bay sèvis nan anpil peyi

Karakteristik

 • Posibilite pou resevwa e/oubyen voye lajan sou kont yon lòt moun an dola ameriken, ewo, fran swis, dola kanadyen e/oubyen an liv stèling.

Sa pou w fe anvan

Gen yon kont nan Sogebel

Gen enfòmasyon sila yo:

 • Enfòmasyon sou kont moun k ap resevwa lajan lòtbò dlo a ;
 • Non bank lan
 • Routing number a (pou bank ameriken)
 • Kòd SWIFT (pou tout bank)
 • Nimewo transit (pou bank kanadyen)
 • Non kont moun k ap resevwa lajan an
 • Nimewo kont moun k ap resevwa lajan an
 • IBAN moun k ap resevwa lajan an si se an Ewòp
 • Adrès moun k ap resevwa lajan an
 • Poukisa peman an (rezon)