Prè sou gaj

Deskripsyon

Prè sou gaj se yon kredi pou kliyan selon ekivalan balans kont la bay kòm garanti. Montan prè a pwopòsyonèl ak balans nan kont lan oswa valè byen ki te depoze a. Li pa vize ankenn finansman espesifik. Prè a gen pou objektif pou ede kliyan an rezoud pwoblèm finansman li.

Karakteristik

Pwodui a gen karakteristik sa yo:

 • Dire: 36 mwa
 • To finansman: se ekivalan balans sou kont lan ki  bay kòm garanti
 • To enterè: konpetitif

Avantaj pwodui an

Pwodui sa a ofri avantaj sa yo:

 • Debousman rapid prè a
 • Aksè sèvis anliy SOGEBEL

Dokiman ou dwe soumèt

Nenpòt moun ki ka bay:

 • Yon dokiman idantite valab ; nou ka chwazi nan dokiman sa yo:
  • Kat idantite nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Prèv revni
 • Garanti yo mande yo
 • Yon prèv adrès