Sèvis Evalyasyon Byen (SEB)

Deskripsyon

EVALYASYON BYEN (SEB) : SOGEBEL ak patnè li yo ofri pati ki konsène yo evalyasyon byen imobilye yo. Evalyasyon sa a pral gen ladan l, pami lòt bagay, yon dyagnostik anviwònman an nan pwopriyete a, kalite konstriksyon an, valè ekonomik pwopriyete a, elatriye. Nan fen evalyasyon an, kliyan an ap resevwa yon sètifika evalyasyon. Pwodui sa a fèt pou tout moun ki gen byen imobilye oswa ki vle achte youn epi li pèmèt yo konnen valè reyèl pwopriyete a.

Dokiman ou dwe soumèt

  • Yon dokiman idantite valab, Nou ka chwazi nan pyès sa yo:
    • Kat idantifikasyon nasyonal
    • Paspò ;
    • Lisans
  • Prèv adrès (deklarasyon kont lòt bank, fakti EDH, kontra lokasyon)
  • Kopi apantaj pwopriyete ki pou evalye an