Kont kouran

Deskripsyon

KONT KOURAN se yon enstriman peman ki fasilite tranzaksyon chak jou.

Karakteristik

 • Kont lan ouvè an goud ak yon depo minimòm de 25,000 goud
 • Ou dwe kenbe yon balans 5,000 goud sou kont lan.
 • Kantite chèk yo ka ekri: San limit
 • Etakont lan disponib anliy

Avantaj pwodui an

Kont la pèmèt detantè a:

 • Kòmande chekye anliy

Dokiman ou bezwen lè w ap louvri yon kont

1 nan 3 pyès didantite sa yo ki ajou;

 • Paspò
 • Lisans
 • Kat idantifikasyon nasyonal

Prèv adrès (1 nan dokiman sa yo):

 • Fakti EDH
 • Fakti DINEPA
 • Nenpòt ki lòt fakti oubyen pyès ki pwouve ou abite nan adrès sa a.