Prè Amenajman Kay (PAM)

Deskripsyon

PRÈ AMENAJMAN KAY  se yon pwodui ki pèmèt finanse travay devlopman sou kay rezidansyèl ak komèsyal pou fè yo pi bèl.

Karakteristik

 • Dire: Maksimòm 10 zan
 • Montan minimòm : US $10,000 oubyen ekivalan an goud.
 •  To finansman: pou negosye.
 • To enterè: selon kondisyon mache a.
 • Garanti: nenpòt kalite garanti (garanti ipotèk, ipotèk sou tè ak imèb, moun ki bay garanti a gen yon relasyon ak SOGEBEL, elatriye).

Dokiman ou dwe soumèt

 • 2 dokiman idantite valab, Nou ka chwazi nan pyès sa yo:
  • Kat idantifikasyon nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Prèv adrès (deklarasyon kont lòt bank, fakti EDH, kontra lokasyon)
 • Tit pwopriyete kay yo pral amenaje a ak plan apantaj la
 • Prèv revni ki estab
 • Estimasyon amenajman
 • Garanti: asirans vi ak plizyè risk

Avantaj pwodui an

Pwodui sa a ofri avantaj sa yo:

 • Asistans teknik: Evalyasyon ak konsèy nan men Enjenyè nou yo – Evalyatè