SOGE IMMO

Estabilizatè finansye kont evenman ki endomaje w 

Avantaj

  • Peye pou sa ou bezwen sèlman
  • Konbine asirans IMMO e AUTO, e ekonomize jiska 100% sou prim IMMO pa w la.
  • Avantaj eksklisif pou kliyan Sogebank (rabè, to preferansyèl, pataje frè yo pou evalyasyon imobilye)
  • Fasilite pou peman

Karakteristik

  • Yon asirans miltirisk, ensandi, aksidan tout kalite risk (I.A.R.D.).
  • Yon sèvis-konsèy pou antrepriz ak moun.
  • Yon kouvèti debaz ki gen ladann garanti sa yo : ensandi, lafoud, eksplosyon, katastwòf natirèl, grèv ak manifestasyon, domaj yon moun oubyen plizyè moun pwovoke, yon aksyon malveyan, krazebrize, chok veyikil, aksidan avyon, elikoptè ak tout lòt aparèy ki ka deplase nan lè a.
  • Posibilite pou ajoute pwoteksyon « selon bezwen w » : dega kont inondasyon,  vòl, brigandaj, vit kase, responsabilite sivil

Sa pou w fe anvan

Kontakte Soge Asirans nan telefòn sa yo :+(509) 2229-5890 ou +(509) 2815-5890