Tablo pou konpare pwodui depay yo

PLAN DEPAY JENN KONT DEPAY PLAN DEPAY LOJMAN PLAN DEPAY RETRÈT (YON SÈL MOUN) PLAN DEPAY RETRÈT (ANTREPRIZ)
OBJEKTIF DEPAY
Gen yon fon disponib nan ka enprevi
Demare yon pwojè imobilye
Prepare lavni timoun yo
Prepare retrèt ou
KARAKTERISTIK
Deviz HTG / USD HTG / USD HTG / USD HTG / USD HTG / USD
 Minimòm lè nou louvri kont lan HTG 5,000 / US $50 HTG 1,000 / US $20  – HTG 2,500/ US 200  –
 Vèsman Vèsman lib, avèk yon vèsman mansyèl obligatwa Vèsman lib Vèsman mansyèl Vèsman mansyèl Vèsman mansyèl
Dire Limite selon laj souskripte a (jiska 23zan) Limite Li ka negosye Li ka negosye Li ka negosye
Fiskalite Yo pap pran enpo sou montan sa a Yo pap pran enpo sou montan sa a X
FONKSYONMAN
Elijibilite Tout moun fizik ki gen 0 rive 23 zan  Tout moun fizik  Tout moun fizik  Tout moun fizik  Tout moun fizik
Li piplis Li piplis Li piplis Li piplis Li piplis